Om Tradlosetrondheim.no

Om Tradlosetrondheim.no

Om bloggen

Bloggen vil for det meste bestå av artikler som tar for seg økonomiske forhold de fleste voksne er opptatte av. Vi ser på faktorer som bestemmer lånemulighetene dine, hva som bestemmer rentebetingelsene du får både på lån og innskudd, kanskje litt om sparing til bolig, litt om investering i pensjon, om fond, og så videre. Målet er at alle tekstene blir relevante for de fleste, tekstene skal ha nytteverdi og hjelpe leserne til å ta fornuftige valg, og forhåpentligvis vil leserne våre få litt bedre økonomi etter å ha stukket innom her.

Om oss

Vi er et samboerpar på henholdsvis 32 og 34 år, begge økonomiutdannede, og begge ansatte i finanssektoren. Bloggingen er mest for gøy, men også med litt alvor i det. Vår erfaring er at det er mange der ute som gjør tabber når de låner eller plasserer penger. Den biten kan vi en del om, og ønsker å dele erfaringene våre her.

Scroll to top